ტურის დეტალები

კატეგორია: კულტურული

ღირებულება: 320 GEL

ადგილმდებარეობა: კახეთი

დაწყების თარიღი: 2017-08-21

კვებით უზრუნველყოფა: არა

მომხმარებლის ნომერი: 558121324

მომხმარებლის ელ-ფოსტა: tazoabashidze96@mail.ru

მომხმარებელი: toursingeorgia